Wellbeing ako súčasť firemnej stratégie a benefitov!


 Radosť, šťastie a chuť púšťať sa do nových výziev sú zdrojom našej vnútornej motivácie a energie. Takéto nastavenie mysle nám pomáhať byť fyzicky aj mentálne zdraví, úspešní, spokojní zo životom a predstavuje zrkadlo kvality nášho wellbeingu. V prípade, zanedbaného wellbeingu sa nás zmocňujú negatívne pocity, úzkosť až depresia, sme náchylnejší na choroby, strácame kreativitu a motiváciu zdolávať prekážky.
 Čím dlhšie stav trvá, tým pomalšie a ťažšie sa ho zbavujeme. Naše rozpoloženie teda odzrkadľuje spôsob ako žijeme. Či trávime viac času ako je potrebné tým negatívnym a nevidíme riešenie, alebo žijeme tak, aby sme boli spokojní a nemali dôvod na depresiu. Žiť dobre a nemať dôvod na depresiu je fundamentálne nastavenie dobrého spôsobu života – wellbeingu.
 V cielenom rozvoji wellbeingu svojich zamestnancov vidia veľký potenciál samotné firmy. Zaraďujú rozvoj wellbeingu do benefitnej štruktúry. Medzi najvyhľadávanejšie služby Librum patria semináre a prednášky spojené s praktickými vstupmi, ochutnávkami a diskusiami. Každý človek sa potrebuje vzdelávať čo môže v rámci rozvoja svojho wellbeingu spraviť pre svoje fyzické zdravie, mentálnu pohodu, ale aj celkovú spokojnosť so svojim životom. Zamestnanci si vďaka takýmto službám uvedomujú, že ich firma sa o nich stará. To sa pretavuje nielen do ich lepšieho zdravia, ale aj ich vyššej spojkojnosti a loajality voči zamestnávateľovi.
 So starostlivosťou o pohybový aparát vo firmách pomáhajú špeciálne školení fyzioterapeuti Librum (www.librum.sk) . Pomáhajú okrem iného s bolesťami chrbta, pri akútnych aj dlho trvajúcich bolestiach priamo na pracovisku.
 Táto služba šetrí firmám stovky hodín absentizmu vďaka tomu, že zamestnanci si nemusia brať voľno, alebo tzv. sick day, aby navštívili svojho obvodného lekára. Ten ich následne odporučí k lekárovi špecialistovi a ten v ďalšej fáze k fyzioterapeutovi. Možnosť navštíviť fyzioterapeuta priamo v práci je preto jednoznačne najefektívnejším nástrojom znižovania absentizmu a práceneschopnosti v dôsledku bolestí svalov, kĺbov či chrbta.
 Čo hovoria čísla o wellbeingu?
 Časy, kedy bol wellbeing vnímaný ako nákladová položka sú už dávno preč! Podľa Librum prieskumu až 478 z TOP 500 firiem podľa Fortune Magazine udáva, že wellbeing stratégia je hlavnou stratégiou budúcnosti pre manažment zamestnancov. Z tých je iba 21% denne motivovaných v ich pracovnom prostredí. Wellbeing programy v oblasti podpory zdravia, osobného rastu, redukcie stresu a budovania schopnosti ho zvládať sú nevyhnutné pre vytváranie produktívneho pracovného prostredia a spokojnosť zamestnancov. Alarmujúce je, že až 80% dopytovaných zamestnancov udáva, že stres a syndróm vyhorenia sú pre nich najpálčivejšou témou spojenou s ich pracovným prostredím.
 Obráďte sa s dôverou na SCHREIBER group konzultantov, ktorí Vám radi vypracujú analýzu aktuálnej situácie a pomôžu nadstaviť potrebné kroky.