Objav svoj talent (diagnostika)

€99.00

  • diagnostika silných stánok osobnosti
  • analýza príležitostí
  • návrh plánu osobného rozvoja
  • plán tréningu a vzdelávania